Om oss

Dynamist är ett konsultbolag som levererar tekniska lösningar och tjänster fokuserade på moderna och effektiva teknologier inom automatisering.

Dynamist tror starkt på att det sätt som dagens IT-system byggs och hanteras över tid behöver ändras. Enkelt uttryckt, vi överbryggar gapet mellan systemdrift och systemutveckling med ett tydligt mål, att signifikant minska våra kunders operationella kostnader.

Företaget grundades av Henrik Holmboe 2003 och införlivades i Dynamist AB under 2014 tillsammans med Richard Holmboe och Johan Andersson. Henrik har 17 års erfarenhet från arbete med systemintegration, system-, och säkerhetsarkitektur och innehar certifieringar såsom CISSP, VCP och RHCE. Efter att han kommit i kontakt med moderna verktyg för DevOps, API:er för molntjänster samt infrastructure as code 2012 så stod det klart att framtiden var ljus för automatiserade system.

Kontakta oss för mer information